Gabinet psychiatrii i psychoterapii

dr n. med. Agnieszka Murzyn

Jak prowadzę psychoterapię

O terapii

Psychoterapia jest procesem leczenia opartym na relacji pacjenta i terapeuty.

Jest leczeniem przyczynowym, czyli w procesie leczenia dążymy do usunięcia objawów ale i tego, co jest ich źródłem. Jest to możliwe poprzez zrozumienie symbolicznego znaczenia objawów, przyczyn trudności w relacjach oraz tego, dlaczego trudności pojawiły się u danej osoby, z określonym doświadczeniem i sposobem reagowania, w określonym momencie jej życia.

Otwiera to drogę do głębszej zmiany funkcjonowania, radzenia sobie ze stresem i trudnościami, poprawy relacji z innymi, możliwości realizacji swoich planów przy uwzględnianiu własnego potencjału i ograniczeń.

Psychoterapia jest procesem wymagającym czasu i zaangażowania,daje jednak możliwość szczęśliwszego i pełniejszego życia.

Jak przebiega terapia

Pierwsze spotkania mają zazwyczaj charakter konsultacji. Służą one wstępnemu zebraniu informacji dotyczących zgłaszanych trudności i objawów w kontekście aktualnej sytuacji i ważnych wydarzeń życiowych.

Na etapie konsultacji możliwe jest określenie najbardziej pomocnej dla danej osoby formy leczenia.

Jeżeli jest nią psychoterapia indywidualna i decydujemy się na współpracę, dookreślamy cele (do czego dążymy) i ramy terapii (m.in. jak często i kiedy się spotykamy - zazwyczaj sesje terapii odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu, jak przebiegają sesje, za co odpowiedzialna jest osoba będąca w terapii, a za co terapeuta, ustalamy kwestie dotyczące opłat za terapię). Jest to rodzaj umowy między pacjentem a terapeutą, tzw. kontrakt terapeutyczny.

Jeżeli pacjentem w terapii będzie nastolatek lub dziecko, w zawieraniu kontraktu terapeutycznego współuczestniczą jego rodzice.

Wspólne ustalenie celów i ram terapii stwarza warunki do skutecznego i bezpiecznego leczenia.